logo ceed

O Radzie

Rada Inwestorów w Afryce powstała z inicjatywy Jana Kulczyka, pełni rolę platformy wymiany myśli oraz doświadczeń na rzecz dalszego rozwoju gospodarczej współpracy polsko-europejsko-afrykańskiej. Zadaniem Rady jest również przecieranie ścieżek kolejnym polskim firmom chcącym zaistnieć na kontynencie afrykańskim. Rada jest także ośrodkiem opiniotwórczym otwartym na partnerską współpracę z sektorem publicznym i mediami.